Lapsus

עמוד מעוצב מזכיר את הצמחים הבשרניים האופייניים למדבר.

הוא אובייקט נוי לבית אך עם זאת פונקציונלי נוח ויפה.

בעל ששה מתלים, חומר המתכת מבטיח יציבות.

Lapsus
לקבלת הצעת מחיר

שיחה עם נציג

×

שיחת ווטסאפ