Lapsus

עמוד מעוצב מזכיר את הצמחים הבשרניים האופייניים למדבר.

הוא אובייקט נוי לבית אך עם זאת פונקציונלי נוח ויפה.

בעל ששה מתלים, חומר המתכת מבטיח יציבות.

Lapsus
לקבלת הצעת מחיר