עגלה להגשת משקאות ממתכת, עם גלגלים בעלת מגשש עליון ותחתון

Comments are closed.